Bab 605

Bibi yang baik hati ini, kelihatannya sangat sayang pada Ray.

Ray berkata: "Terima kasih bibi."

"Ayo, Fidelya juga makan, dan Jason......"

"Oh..... " Zanu Xiang berkata: "Punya aku?"

Bibi memberengnya, "Kamu dirumah sendiri juga sangat sungkan, memang. Sini sini sini."

Walaupun perkataan begini, tapi tetap memberikan sayur pada Zanu Xiang .

Zanu Xiang melawan, "Dulunya, bibi sangat sayang pada Ray, sama aku tidak."

"Aku tidak baik padamu?" Bibi mulai merepet, "Dirumah ini aku paling sayang padamu! Memang tidak tahu diri ya."

Bình Luận ()

0/255